jan pavel2 4Dzieci z grupy KACZUSZEK  przygotowały barwy montaż słowno- muzyczny związany z 40 rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Dzieci przekazując swiatełko pokoju wszystkim swoim kolegom i koleżankom pokazały jak ważna jest miłość, zrozumienie, przyjaźń. Dziecięce słowa o małym Karolku przybliżyły wszystkim drogę Wielkiego Polaka do Stolicy apostolskiej.

Akademia była ściśle związana z konkursem rodzinnym Jan Paweł II, papież pielgrzym w którym wzięły udzial wszystkie rodziny dzieci z grupy II.  

Fotorelacja