polska

"KTO TY JESTEŚ POLAK MAŁY..."

Dzieci we wszystkich grupach wiekowych uczestniczyły wraz ze swymi rodzicami i rodzeństwem w zajęciach otwartych, dotyczących budowania postaw patriotycznych.

Wszystkie spotkania miały charakter aktywnych zabaw z członkami rodzin. Dzieci recytowały wiersze, rozwiązywały zagadki, nazywały symbole narodowe, rozpoznawały mapy konturowe Polski, podróżowały po polskich miastach, nazywały zabytki, dzieliły się wiedzą na temat polskich zwierząt mieszkających w wielkich borach.

Rodzice mieli możliwość obserwacji swoich dzieci w sytuacjach zabawowych i zadaniowych, a także wykazali się umiejętnością wspólnej zabawy ze swymi pociechami. W grupie EKOLUDKÓW  odbyła się BIESIADA  PATRIOTYCZNA, śpiewały nie tylko dzieci ale równiez Rodzice.