W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
PRACA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNA 
OPARTA JEST O PROGRAMY 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Programy zatwierdzone przez MEN:

- WOKÓŁ  PRZEDSZKOLA – program edukacji przedszkolnej  autor: M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, MAC, Kielce 2018r.

TRAMPOLINA -program wychowania przedszkolnego,  autor: E.Kordos PWN Warszawa 2018r

Programy autorskie nauczycielek:

  1. Projek edukacyjny "Wszyscy jesteśmy Polakami"autor W. Damijan, 
  2. Program gimnastyki korekcyjnej autor D.Biedroń