W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
PRACA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNA 
OPARTA JEST O PROGRAMY 
WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO:

Programy zatwierdzone przez MEN:

Nasze przedszkole – program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, autor: M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, MAC, Kielce 2017r.

-Dziecko w swoim żywiole, program wychowania przedszkolnego, dobre praktyki autor: A. Pawłowska- Niedbała, D. Kucharska, D. Sikora- Banasik, i.in. Nowa Era, Warszawa 2017r

Programy autorskie nauczycielek:

  1. „Szczęśliwy przedszkolak” z zakresu edukacji zdrowotnej, autor W. Damijan, D.Biedroń
  2. „Czuję się bezpiecznie i zdrowo” z zakresu edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa, autor L. Armatys