Oddziaływania edukacyjne opieramy na bogatej bazie programów autorskich opracowywanych przez nauczycielki naszej placówki. Programy innowacyjne i autorskie są realizowane z dziećmi chętnymi na zasadzie dobrowolności, rozwijają zainteresowania przedszkolaków, wzbogacają wiedzę z różnorodnych dziedzin: ekologii, zdrowia, bezpieczeństwa, muzyki, techniki, regionalizmu. Są niewątpliwie źródłem przeżyć i aktywnej działalności.
Programy te wzbogacają ofertę edukacyjną, są to. m.in.:

Programy autorskie

 1. z zakresu stymulowania aktywności werbalnej dziecka w wieku przedszkolnym „Mała Akademia Pana Kleksa” autor Wioletta Damijan, Dorota Olszówka
 2. z zakresu kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej z wykorzystaniem elementów arteterapii „Tęczowy świat” autor Wioletta Damijan
 3. z zakresu edukacji europejskiej „Z misiem Unisiem po Europie" autorki Marzena Usień, Beata Ziomek
 4. z zakresu rozwijania aktywności plastycznej „Wesołe zabawy z Plastelinkiem” autor Danuta Biedroń, Wioletta Damijan
 5. z zakresu edukacji plastycznej „Kolorowy świat Kaczorka Kolorka” autorki Wioletta Damijan, Beata Ziomek
 6. z zakresu edukacji plastycznej „Kolorowy świat” autor Urszula Skóra
 7. z zakresu edukacji plastycznej „Świat w oczach dziecka” autor Urszula Skóra
 8. z zakresu edukacji muzycznej „Mały żaczek przedszkolaczek śpiewa, tańczy oraz skacze” autor Katarzyna Kucharzyk, Wioletta Damija
 9. z zakresu edukacji muzycznej „Wspaniały świat dźwięków” autor Jadwiga Jagiełło- Stanowska
 10. z zakresu edukacji zdrowotnej „Świat się zmienia jeśli masz marzenia" autor Jadwiga Jagiełło- Stanowska
 11. z zakresu edukacji muzycznej „Muzyka wokół nas” autor Beata Ziomek
 12. z zakresu edukacji technicznej „Odkrywamy tajemniczy świat” autor Beata Ziomek
 13. z zakresu edukacji regionalnej „Tarnów znany i nieznany” autorki Wioletta Damijan, Beata Ziomek
 14. z zakresu edukacji regionalnej „Tarnów moja mała Ojczyzna”, autorki Wioletta Damijan, Beata Ziomek
 15. zakresu edukacji regionalnej „Ziemia Tarnowska, by jej nie zapomnieć…” autor Jadwiga Jagiełło- Stanowska
 16. z zakresu edukacji ruchowej „Przygoda z gimnastyką” autor Wioletta Damijan
 17. z zakresu edukacji teatralnej „Mali aktorzy”- realizacja w ramach kołka teatralnego „Rusałka” autor Wioletta Damijan
 18. z zakresu edukacji teatralnej „Dziecko widzem i aktorem” autor Jadwiga Jagiełło – Stanowska
 19. z zakresu edukacji zdrowotnej „W krainie czystości, zdrowia i bezpieczeństwa” autorki- Wioletta Damijan, Urszula Skóra
 20. z zakresu edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa pt. „Czuję się bezpiecznie i zdrowo” autor Lucyna Armatys
 21. z zakresu edukacji zdrowotnej „ Abecadło zdrowia dziecka” autor Jadwiga Jagiełło- Stanowska
 22. Program psychoedukacyjny w przedszkolu autor Jadwiga Jagiełło- Stanowsk
 23. z zakresu wychowania komunikacyjnego „Przedszkolak bezpieczny na drodze” autor Marzena Usie
 24. z zakresu edukacji przyrodniczej z elementami ekologii pt. „Mały Ekolog” autor Marzena Usień
 25. z zakresu edukacji ekologicznej „Przyroda żyje, czy ginie?” autor Wioletta Damijan
 26. z zakresu edukacji matematycznej i informacyjnej „Z komputerem poznajemy świat” autor Marzena Usień
 27. Program gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej, autor Danuta Biedroń
 28. z zakresu edukacji zdrowotnej "Szczęśliwy Przedzkolak" , autorki Wioletta Damijan, Danuta Biedroń

Ponadto realizujemy programy:

- Program Współpracy z Rodzicami Przedszkola Publicznego nr 26 w Tarnowie autorki Urszula Skóra, Lucyna Armatys
Całe przedszkole objęte jest realizacją Programu Współpracy z Rodzicami, którego celem jest m.in. nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, wdrażanie do współpracy z przedszkolem, umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci, wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, podnoszenie świadomości edukacyjnej poprzez pedagogizację, przekazywanie informacji nt funkcjonowania dziecka w przedszkolu, włączanie rodziców do życia grupy i przedszkola, dążenie do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego, zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola.

- Program Wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 26 w Tarnowie autorki Urszula Skóra, Lucyna Armatys
Funkcjonuje i jest realizowany Program wychowawczy przedszkola, którego celem jest zapewnienie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w oparciu o wartości moralne, estetyczne jako przygotowanie do życia w otaczającym dziecko świecie oraz jako przygotowanie do przyszłego pełnienia ról w dorosłym życiu.

- Program adaptacyjny "Będę przedszkolakiem" autor Beata Ziomek.
Poprzez realizacje zagadnień programu adaptacyjnego, pomagamy przedszkolakom i ich rodzicom, pokonać trudności związane z procesem adaptacji do życia w przedszkolnej grupie rówieśniczej