Nauczycielki pracujące w naszej placówce posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne w większości dwukierunkowe o specjalnościach m.in.: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, logopedia, zarządzanie oświatą, teologia, oligofrenopedagogika, wychowanie fizyczne. Nauczycielki systematycznie korzystają z szeregu ofert szkoleniowych, co dodatkowo poszerza posiadane kwalifikacje.

RADĘ  PEDAGOGICZNĄ  PRZEDSZKOLA tworzą:

mgr Iwona Rojek - nauczyciel dyplomowany- dyrektor

lic. Lucyna Armatys - nauczyciel dyplomowany
mgr Danuta Biedroń - nauczyciel dyplomowany
mgr Wioletta Damijan -nauczyciel dyplomowany
mgr Jadwiga Jagiełło- Stanowska- nauczyciel dyplomowany
mgr Justyna Nowak - nauczyciel stażysta /w zastępstwie za mgr Krystynę Miklasińską/
mgr Dorota Olszówka - nauczyciel dyplomowany
mgr Urszula Skóra- Hajduk - nauczyciel dyplomowany, logopeda
mgr Agnieszka Susułowska / w zastępstwie za mgr Marzenę Usień/
mgr Beata Ziomek- nauczyciel dyplomowany

 

RELIGIA
siostra zakonna mgr Beata Jurczyńska- nauczyciel dyplomowany
lektor języka angielski
mgr Aneta Rzeszutek