Nauczycielki pracujące w naszej placówce posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne w większości dwukierunkowe o specjalnościach m.in.: wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, logopedia, zarządzanie oświatą, teologia, oligofrenopedagogika, wychowanie fizyczne. Nauczycielki systematycznie korzystają z szeregu ofert szkoleniowych, co dodatkowo poszerza posiadane kwalifikacje.

RADĘ  PEDAGOGICZNĄ  PRZEDSZKOLA tworzą:

mgr Iwona Rojek - nauczyciel dyplomowany- dyrektor

lic. Lucyna Armatys - nauczyciel dyplomowany

mgr Danuta Biedroń - nauczyciel dyplomowany

mgr Wioletta Damijan -nauczyciel dyplomowany

mgr Jadwiga Jagiełło- Stanowska- nauczyciel dyplomowany

mgr Justyna Nowak - nauczyciel kontraktowy

mgr Dorota Olszówka - nauczyciel dyplomowany

mgr Urszula Skóra- Hajduk - nauczyciel dyplomowany

mgr Marzenę Usień- nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Ziomek- nauczyciel dyplomowany

RELIGIA
 s.Jadwiga


lektor języka angielski
Paulina Pabian