KOŁO  SPORTOWE  „MALI  SPORTOWCY”

poniedziałek   godz.10.30 -11.30 grupa Misiów

wtorek,  godz.10.00-11.00 grupa  Ekoludków

 mgr Iwona Rojek

 

KOŁO  TEATRALNE  „RUSAŁKA”

środa , godz. 12.00

 mgr Wioletta  Damijan, mgr Beata Ziomek

 

KOŁO  PLASTYCZNE  „ZACZAROWANY  OŁÓWEK”

czwartek   godz.15.00, mgr Urszula Skóra- Hajduk

 

KOŁO  TANECZNO- RUCHOWE 

 „MINI  FITNESS”

środa, godz. 16.00 mgr Dorota  Olszówka

 

KOŁO  SZACHOWE  „SZACH  MAT”

środa,  godz.  od  12.00- 14.00 

 /grupa Misiów, Ekoludków /    

mgr Ewelina Janikowska 

/ nauczyciel z Pałacu Młodzieży/