Zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci wszystkich grup wiekowych odbędzie się w dniu 6 września 2017r  /środa/ w następującym porządku:

godz. 16.30 zebranie ogólne pod przewodnictwem Pani dyrektor Przedszkola mgr Iwony Rojek

godz. 17.00  spotkania z nauczycielami poszczególnych grup

godz. 18.00 zebranie Rady Rodziców Przedszkola

                                                                                                         Serdecznie zapraszamy

-Dyrektor Przedszkola oraz Grono Pedagogiczne