RADA RODZICÓW
Przedszkola Publicznego Nr 26 w Tarnowie
rok szkolny 2018/2019

PREZYDIUM RODZICÓW

 

tworzą  trójki  rodziców poszczególnych grup