RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 26
W TARNOWIE – rok szkolny 2018/2019

Przedszkole czynne od godziny 6.00- 17.00

 1. ORGANIZACJA GRUPY
 2. Schodzenie się dzieci do przedszkola.
 3. Swobodne zabawy, przy niewielkim udziale nauczyciela- kreatywność, samodzielność, integracja.
 4. Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.
 5. Praca indywidualna z dzieckiem.

II.  REALIZACJA ZADAŃ WE WSZYSTKICH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ PLACÓWKI

 1. Organizowanie sytuacji edukacyjnych wyzwalających aktywność dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, według jego możliwości i potrzeb.
 2. Realizowanie różnego typu zajęć dydaktycznych według wybranego programu wychowania przedszkolnego.
 3. Realizowanie programu języka angielskiego we wszystkich grupach.
 4. Religia

III.    CZAS RELAKSU I ZABAWY

 1. Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na spacerze itp.
 2. Organizowanie zabaw i gier ruchowych, zajęc sportowych
 3. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych,  prac gospodarczych, porządkowych, ogrodniczych- doświadczalne poznawanie świata

     IV.    CZYNNOŚCI DOWOLNE

 1. Czynności opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.

Godziny posiłków :

- śniadanie : 8.30, obiad 11.30,  podwieczorek 14.00.